Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ
Kỹ thuật Môi trường PH
Trụ sở: Tầng 10 tòa nhà Việt Á, số 09 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Tin chuyên ngành

Lưu ý khi sử dụng thiết bị xử lý nước thải Jokaso/Johkasou

28/05/2022 |

Giới hạn nghiêm ngặt các chất thải sinh hoạt Khi sử dụng thiết bị công nghệ Jokaso/Johkasou, bạn nên hạn chế tối đa lượng chất thải đưa vào thiết bị. Nếu lượng chất thải vượt quá mức cho phép sẽ làm giảm hiệu quả xử lý. Khi thiết bị hoạt động thường xuyên với công […]
Xem thêm

Thông tin quan trọng về thiết bị xử lý nước thải MGB. Johkasou (MGB.Jokaso)

28/05/2022 |

Khái niệm thiết bị xử lý nước thải Johkasou Johkasou là thiết bị xử lý nước thải dạng modul, được ứng dụng rộng rãi cho biệt thự, nhà ở, khách sạn, chung cư, nhà hàng,… Thiết bị Johkasou có thể xử lý cùng lúc tất cả các nguồn nước thải từ khu vệ sinh, nhà tắm, máy […]
Xem thêm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

12/04/2019 |

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT National technical regulation on domestic wastewater  Lời nói đầu QCVN 14 : 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo […]
Xem thêm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

11/04/2019 |

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ National Technical Regulation on Health Care Wastewater QCVN 28:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ Pháp chế trình duyệt và được […]
Xem thêm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

11/04/2019 |

QCVN 01-MT : 2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SƠ CHẾ CAO SU THIÊN NHIÊN National Technical Regulation on the effluent of natural rubber processing industry Lời nói đầu QCVN 01-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên biên soạn, sửa […]
Xem thêm

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

11/04/2019 |

QCVN 62-MT:2016/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI National Technical Regulation on the effluent of livestock Lời nói đầu QCVN 62-MT:2016/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp […]
Xem thêm

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại

26/03/2019 |

THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI​ Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; […]
Xem thêm

Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005

26/03/2019 |

QUỐC HỘI Số: 52/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung […]
Xem thêm

Nghị định Số: 80/2014/NĐ-CP Về thoát nước và xử lý nước thải

26/03/2019 |

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 80/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn […]
Xem thêm
0926 933 944